શુ છે યોગ ? તેના ફાયદા, પ્રધ્યતી, યોગ કરતા સમયે રાખવાની કાળજી, વગેરે ખુબ જ મહત્વની માહીતી માટે જે આપણા સ્વાસ્થ્ય માટે કાયમ ઉપયોગી રહે છે.

v  પતંજલિના યોગસૂત્રો :

                ભારતીય સાહિત્યમાં વૈદિક તત્વજ્ઞાન વિષેના છ પરંપરાગત દર્શન દર્શાવેલ છેતેમાંના એક દર્શનનું નામ એટલે યોગ છે. યોગ દર્શન પ્રણાલી અને સાંખ્ય દર્શનને નિકટતાનો સંબંધ છે. ઋષિ પતંજલિ દ્વારા વ્યાખ્યાયિત યોગ અભ્યાસમાં સાંખ્ય મનોવિજ્ઞાન અને તત્વમીંમાસાનો સ્વીકાર કરવામાં આવેલ છેપણ તે સાંખ્ય દર્શનની સરખામણીમાં વધુ આસ્તિક જોવા મળે છે. આ બાબત પ્રમાણિક પણ છેકારણ કે સંખ્યાની વાસ્તવિકતાના પચીસ તત્વો સાથે દૈવી સત્તાને પણ જોડવામાં આવેલ છે. યોગ અને સાંખ્ય વચ્ચે એટલી બધી સમાનતા જોવા મળે છે કે, મેક્સમૂલરને કહેવું પડ્યું છે કે "આ બંને દર્શન એટલા પ્રસિદ્ધ હતાં કે એકબીજા વચ્ચેનો ફરક સમજવા માટે એકને ઇશ્વર સાથે અને બીજાને ઇશ્વર વિના માનવામાં આવે છે...."યોગ અને સાંખ્ય વચ્ચેનો ખુબ ઊંડાણ પૂર્વકનો નિકટતા હેઇનરિચ ઝિમ્મર સમજાવે છે કેઃ

               આ બંને દર્શનને ભારતમાં જોડિયા માનવામાં આવે છે, જે એક જ વિષયના બે પાસાં જણાય છે.  અહીં સાંખ્યમાં મનુષ્યના સ્વભાવના મૂળભૂત સિદ્ધાંતનું પ્રદર્શન, અને તેના તત્વોનું વિસ્તૃત વિવરણ તેમજ બંધનની સ્થિતિમાં તેનો સહયોગ કરવાની પદ્ધતિઓ, વ્યાખ્યા, બંધનમાંથી મુક્તિ મેળવતી સમયની સ્થિતિનું વિશ્લેષણ અને મુક્તિની વ્યાખ્યા કરવામાં આવેલ છે જ્યારે યોગ ખાસ કરીને પ્રક્રિયાની ગતિશીલતા માંથી મુક્તિ અને તે માટેની વ્યવહારીક પદ્ધતિઓની રૂપરેખા આપે છે અથવા કૈવલ્ય નો માર્ગ દર્શાવે છે.


પતંજલિને યોગ દર્શનના સ્થાપક પણ માનવામાં આવે છે. પંતજલિના યોગસૂત્રો  રાજયોગ તરીકે ઓળખાય છે, જે મન પર કાબૂ મેળવવા માટેની એક પ્રધ્ધતિ છે. પતંજલિએ તેમના બીજા સૂત્રમાં "યોગ" શબ્દની વ્યાખ્યા અને સમજુતી આપી છે,  જે તેમના સંપૂર્ણ કાર્ય માટેનું સારસૂત્ર માનવામાં આવે છેઃ

              ત્રણ સંસ્કૃત શબ્દોના અર્થ પર આ સંક્ષિપ્ત પણ અસરકારક વ્યાખ્યા ટકી છે. તેનો અનુવાદ કરે છે કે "યોગ મનના સંશોધનો  નું નિયંત્રણ કરે  છે ."યોગની શરૂઆતની વ્યાખ્યામાં જ આ શબ્દ નો ઉપયોગ બુદ્ધ સંપ્રદાયની ટેકનિકલ શબ્દાવલી અને વિભાવનાઓ યોગ સૂત્રો અંગે એક મહત્વપૂર્ણ ભાગ ભજવે છે તેનું એક ઉદાહરણ છે. આ ભૂમિકા દર્શાવે છે કે પતંજલિ બુદ્ધ સંપ્રદાયના વિચારોના જાણકાર હતા અને તેને તેમણે તેની વ્યવસ્થામાં ઉતારી લીધા હતા. સ્વામી વિવેકાનંદએ સૂત્રને સમજાવતાં કહ્યું છે કે "યોગ ચિત્તને જુદી જુદી વૃત્તિઓમાં લઈ જતાં અડકાવે અને  નિયંત્રણમાં રાખે છે."

             પતંજલિનું લખાણ "અષ્ટાંગ યોગ" એક પદ્ધતિનો આધારસ્તભ બની ગયું. આ આઠ અંગ બીજા પુસ્તકના ૨૯ મા સૂત્રમાંથી લેવામાં આવેલ છે અને અત્યારે શીખવવામાં આવતા વિવિધ રાજયોગની મુખ્ય ઓળખ છે. આ આઠ અંગ નીચે મુજબ છેઃ

.     પ્રથમ છે યમ (પાંચ "નિગ્રહ")- સત્ય, અસ્તેય, અહિંસા, બ્રહ્મચર્ય અને અપરિગ્રહ.

.     નિયમ (પાંચ "વ્રત"- સંતોષ, તપ, શૌચ, સ્વાધ્યાય અને ઇશ્વરપ્રણિધાન.

.     આસન- તેનો અર્થ "બેસવું" એવો થાય છે. 

               પતંજલિના સૂત્રોમાં તેનો અર્થ ધ્યાન માટે બેઠક ધારણ કરવી. પ્રાણાયામ ("પ્રાણ પર કાબૂ")- પ્રાણ , શ્વાસનો આયામ એટલે નિયંત્રણમાં લેવો કે તેને અટકાવવો. તેનો એક અર્થ જીવનના બળને નિયત્રીત કરવો એવો પણ થાય છે.

.     પ્રત્યાહાર ("પાછું ખેંચવું")- વિષયોમાંથી આપણી ઇન્દ્રિયોને પાછી ખેંચવી.

.     ધારણા ("એકાગ્રતા")- એક જ બાબત પર ધ્યાન કેન્દ્રીત કરવું.

.     ધ્યાન ("ચિંતન")- એકધારું ચિંતન

.     સમાધિ ("મુક્તિ")- ધ્યાનને ચૈતન્યમાં લઇ જવુ.

 

                આ શાખાના વિચારમાં સર્વોચ્ચ પ્રાપ્તિ વિશ્વની અનુભવેલી વિવિધતાને ભ્રમ સ્વરૂપે પ્રકટ નથી કરતી. આ દુનિયા વાસ્તવિક છે. આ ઉપરાંત સર્વોચ્ચ પ્રાપ્તિ એવી ઘટના છે જેમાં અનેકમાંથી એક વ્યક્તિત્વ સ્વયં પોતાને શોધે છે, કોઈ એક વૈશ્વિક આત્મ નથી જેની વહેંચણી દરેક વ્યક્તિઓ સાથે કરી શકાય છે

Post a Comment

Previous Post Next Post