કન્યાઓને બસ ભાડામાં 100% રાહત વિના મૂલ્યે મુસાફરી સુવિધા, વિના મૂલ્યે બસ પાસ, ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમ મહત્વની લાભકારી યોજન ( એસ.ટી.- ગુજરાત)

ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન   
 વ્યવહાર નિગમ 
      *( એસ.ટી.- ગુજરાત)*

* કન્યાઓને બસ ભાડામાં 100% રાહત વિના મૂલ્યે મુસાફરી સુવિધા
          
        *વિના મૂલ્યે બસ પાસ*
1. પ્રા.શાળા, માધ્યમિક શાળા,  
     ઉ.મા.શાળા,કોલેજો અને  
     પોલિટેકનિક કોલેજો તથા   
     ટેક્નીકલ શિક્ષણમાં અભ્યાસ
     (હાલમાં મળવાપાત્ર અભ્યાસ
       ક્રમના વિદ્યાર્થિનીઓ) કરતી 
      તમામ કન્યાઓને દિવસમાં  
      એકવાર જવા - આવવા માટે 
      પ્રવર્તમાન ભાડામાં 100% 
      રાહત (વિના મૂલ્યે બસ 
      પાસ) આપવામાં આવે છે.
2. શહેરી, નગરપાલિકા, 
      મહાનગર પાલિકા 
       વિસ્તારમાંથી આવતી 
        કન્યાઓને આ લાભ 
        મળવાપાત્ર નથી.
3. માત્ર ગ્રામ્ય વિસ્તારની 
       કન્યાઓને જ આ લાભ 
       મળવાપાત્ર છે.
4. ફ્રી પાસ મેળવવા માટે લઈ 
       જવાના થતાં દસ્તાવેજ: 
       • એસ.ટી.નિગમનું નિયત 
          નમૂનાનું અરજી પત્રક 
        (શાળા/ કોલેજના 
         આચાર્યના સહી-સિક્કા 
          કરાવવા)
       • બે ફોટા
       • સત્ર ફી ની રસીદ ( જો ફી 
          ભરતા હોય તો)
       • આધાર કાર્ડની નકલ
       • રાશન કાર્ડની નકલ
       • જો રાશન કાર્ડ ના હોય તો 
          ગ્રા.પં.તલાટી નો જે ગ્રામ્ય 
           વિસ્તારમાં રહેતા હોય 
            અને જે અભ્યાસ કરતા
             હોય તેનો દાખલો)
       • કન્યાઓ એ ઓળખ 
          પત્રના માત્ર 5 રૂ|. ભરવાના
           હોય છે.

             *ખાસ વિનંતી*      
    આ ખબરને ખૂબ શેર કરો..જેથી ગ્રામ્ય વિસ્તારની કન્યાઓ અને તેમના વાલીઓ લાભ મેળવી શકે.
 🙏🏻
✍🏽
*કરો 1 ફોન ને જાણી લો બસનો ટાઇમ,* 
*આ છે ગુજરાત ST બસ ડેપો ના નંબર*

અડાજણ ગામ  2765221 
અમદાવાદ  079 25463360
અમદાવાદ  079 25463386
અમદાવાદ  079 25433396
અમદાવાદ  079 25463409 
અંબાજી  02749 262141 
અમરેલી  02792 222158 
આણંદ  02692 253293
અંજાર  02836 242692
આહવા  220030 
અંકલેશ્વર  02646 247030 
બગસરા  02796 222061 
બાલાસિનોર  02690 266026 
બાંટવા  02874 241444 
બારડોલી  02622 220188 
બારેજા  02718 3823221 
બારીયા  220271 
બરવાડા  237450 
બાવળા  02714 3432827
બાયડ  02779 222041 
બેચરાજી  02734 286337 
ભચાઉ  02837 224049 
ભરૂચ  02642 260609 
ભાવનગર  0278 2424147
ભિલોડા  232022
ભુજ   02832 220002 
બીલીમોરા   02634 284414 
બોડેલી  220800 
બોરસદ  02696 220028 
બોટાદ  02849 251420 
ચલાસમા  02734 222060
ચંડોળા   251420
ચંડોળા   5463360
છોટા ઉદેપુર   02669 232054
ચોટિલા   02751 280313 
ડભોઇ   02663 256343 
સજાવટ   02699 244277 
દાહોદ   02673 220043 
દહેગામ   02716 3632601 
ધંધુકા  02713 3323045
ધાંગધ્રા  02754 262954 
ધરમપુર  02633 242023 
ધારી  02748 225040 
ઢસા  02847 223044 
ધોળકા  02714 3422576
ધોરાજી  02824 221845
દીયોદર  02735 244453 
ડીસા  02743 221600 
દ્વારકા  02892 234204 
ઈડર  02778 250091
ગઢડા  02847 253556
ગાંધીનગર  02711 3222842
ગારીયાધાર  02843 250055 
ગોધરા  02672 241923 
ગોંડલ  02825 220096
હાલોલ  02672 220422 
હરીઝ   02733 222065
હિંમતનગર  02772 241233
ઇડર  02778 250091 
જંબુસર  02644 220138
જામજોધપુર  02898 220098
જામનગર   0288 2550270
જસદણ   02821 220220
જેતપુર   02823 220116
જૂનાગઢ  0285 2630303
જૂનાગઢ  0285 2631226 
કડી  02764 242716
કલોલ  02764 223113
કપડવંજ 02691 252816
કરજણ  02668 232064
કેશોદ  02871 236016
ખંભાડિયા  02833 234772
ખંભાત  02698 220242
ખેડા  02694 222034
ખેડબ્રહ્મા  02775 220044
ખેરાલુ   02761 231027
કોડીનાર  02795 221398
લિંબડી  02753 260083 
લુણાવાડા 02674 250001
મહુધા   2572526
મહુવા  02844 222217
મકરપુરા   2647204
માંડવી   02623 232544
માંગરોળ   02878 222093
માણસા   02763 270016
માતર   02694 285536
મહેસાણા   02762 251151
મોડાસા   02774 246239
મોરબી   02822 230701
મુન્દ્રા   02838 222125 
નડિયાદ   0268 2566411
નડિયાદ   0268 2568965 
નખત્રાણા   02835 222129
નલીયા  02831 222119
નારગોલ   267223
નવસારી   02637 258976
નવસારી   02637 254976
પાદરા   02662 222313
પાલનપુર   02742 252339
પાલીતાણા  02848 252168
પાટણ   02766 222222
પેટલાદ 02697 224371 
પોરબંદર   0286 2240959
પ્રાંતિજ   02770 230519 
રાધનપુર   02746 275388
રાજકોટ   0281 2235025
રાજકોટ  0281 2235026
રાજપીપળા   02640 220037
રાજુલા   02794 222070 
રાપર   02830 220002 
સંતરામપુર   02675 220029
સાવરકુંડલા   02845 222626 
સાવલી   02667 222827 
શિહોર   02846 222174
સિદ્ધપુર   02667 220314
સુરત શહેર   0261 2426972
સુરત Village1  0261 2443288
સુરત Village2  0261 2422006
સુરેન્દ્રનગર  02752 221152 
તળાજા  02842 222054 
તલોદ  02770 220687 
તારાપુર  02698 255627 
થરાદ  02737 220314 
ઉના  02875 221600 
ઉપલેટા  02826 221449 
ઉંઝા  02767 253565
વડનગર  02732 222054
વડોદરા શહેર  0265 2793887
વડોદરા ગામ   02652794700 
વલભીપુર   02842 244465 
વલસાડ   02632 244161 
વાપી   0260 2465731 
વાસદ   02693 274205
વેરાવળ   02876 221666
વિજાપુર   02763 220014
વિરમગામ   02715 3533233
વિસનગર   02765 231330
વાંકાનેર   02828 220558
ઝાઘડીઆ   220031
ઝાલોદ 02679 2241
પ્રદિપ ખીમાણી જૂનાગઢ
M 9426717000

Post a Comment

Previous Post Next Post