पंढरपूर-मंगळवेढा-मोहोळ या भागात सुशीलकुमार शिंदेंचे पारडे जड, शरद बनसोडे व भाजपबद्दल या भागात मतदारांमध्ये नाराजी

Views
Views:

  • पंढरपूर-मंगळवेढा-मोहोळ या भागात सुशीलकुमार शिंदेंचे पारडे जड, शरद बनसोडे व भाजपबद्दल या भागात मतदारांमध्ये नाराजी


Post a Comment

0 Comments