जतच्या पूर्व भागाच्या पाणीप्रश्नासाठी बागडे महाराज व शिवसैनिकांची पाठबंधारे विभागाला भेट , लवकरच योजना पूर्ण होणार असल्याचे पाठबंधारे विभागाचे आश्वासन

Views
Views:

  • जतच्या पूर्व भागाच्या पाणीप्रश्नासाठी बागडे महाराज व शिवसैनिकांची पाठबंधारे विभागाला भेट , लवकरच योजना पूर्ण होणार असल्याचे पाठबंधारे विभागाचे आश्वासन 


Post a Comment

0 Comments