पंढरपूर तालुका पोलीस स्टेशन ते प्रबोधनकार ठाकरे चौक हा रस्ता बेकायदेशीर खोदुन ठेवल्याने नागरिकांचे हाल

Views
Views:

  • पंढरपूर तालुका पोलीस स्टेशन ते प्रबोधनकार ठाकरे चौक हा रस्ता बेकायदेशीर खोदुन ठेवल्याने नागरिकांचे हाल


Post a Comment

0 Comments